Dle požadavků zákazníka jsou poskytovány dva typy DNA testu otcovství:

Osobní DNA test otcovství

Výsledek takovéto analýzy DNA :

  • dává informaci, zda je testovaná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv.
  • není možno použít u soudu, neboť zde je vyžadován znalecký posudek, jehož součástí je protokolární odběr biologického vzorku
  • u odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám v soukromí a vzorky zaslat poštou

                           

Znalecký DNA test otcovství

 Výsledky tohoto testu DNA:

  • jsou zracovány ve znaleckém posudku, takže může být použit pro potřeby právních úkonů.
  • Při odběru biologického vzorku je proveden protokolární odběr, kdy  musí být ověřena totožnost testované osoby, a proto je odběr nutno provést v přítomnosti soudního znalce.

molekulární DNA analýza, paternitní expertizy, identifikace osob


Kontakt

RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o, Veveří 39, 602 00 Brno
737774367