A) Osobní test otcovství (nelze použít u soudu)

Testované osoby:

1) předpokládaný otec   x   dítě  


Zpráva o výsledku osobního testu otcovství:

  • do 5ti prac. dnů                                                                                          5.000,00 Kč
  • do 48 hodin                                                                                               10.000,00 Kč

Osobní testy otcovství lze rozšířit o:

  • detailní výpis výsledků DNA profilu zúčastněných osob (v závěrečné zprávě)   + 1.500,00 Kč
  • vyšetření další osoby (další dítě, předpokládaný otec)                                             + 1.500,00 Kč
  • provedení protokolárního odběru biologického vzorku (za účasti soudního znalce, pro možné pozdější vypracování soudního znaleckého posudku)                                                   + 1.000,00 Kč                              

 

 B) Znalecký test otcovství

Vždy je proveden protokolární odběr biologického vzorku (s ověřením totožnosti zúčastněných osob za přítomnosti soudního znalce)

Testované osoby

1) předpokládaný otec   x   dítě     x   matka


  • kompletní znalecký test s vypracováním znaleckého posudku                                12.000,00 Kč

 Znalecký paternitní posudek je vypracován do 14 dnů po odběru biologického vzorku.

molekulární DNA analýza, paternitní expertizy, identifikace osob


Kontakt

RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o, Veveří 39, 602 00 Brno
737774367